הודעה לבית המשפט על חזרה מכתב אישום

עוד תיק שנוהל במשרדנו ובסופו של יום חזרה בה המאשימה מכתב האישום וההליך בבית משפט נמחק

עוד תיק שנוהל במשרדנו ובסופו של יום חזרה בה המאשימה מכתב האישום וההליך בבית משפט נמחק