עבירות צווארון לבן - ידיים אזוקות עם כסף

על ייחודיותן של עבירות צווארון לבן 

על ייחודיותן של עבירות צווארון לבן 

עבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות פליליות הסובבות סביב קבלת כספים או נטילתם, שלא כחוק, והן כוללות בין היתר: מרמה והפרת אמונים, מתן שוחד וקבלת שוחד, מעילה, עבירות מס לרבות אי הנפקת חשבוניות פיקטיביות, העלמת הכנסות ואי סדרים בניהול ספרים, מתן טובות הנאה, זיוף מסמכים, מסירת מידע פנימי, עבירות מחשב ועוד. 

עבירות צווארון לבן מכונות כך משום שלרוב הן מתבצעות על ידי בעלי מקצועות חופשיים או נושאי תפקידים בכירים בארגונים, אנשים הנמנים על שכבה סוציואקונומית גבוהה וחזקה, שבעבר קוד הלבוש שלה כלל חולצות בעלות צווארון לבן. 

עבירות צווארון לבן בפרופיל תקשורתי גבוה

מעורבות זו של אנשים נורמטיביים, בכירים, ולעיתים קרובות אף מפורסמים, בעבירות פליליות חמורות, ולרוב תוך ניצול העמדה אליה הגיעו, מביאה לכך שתיקי עבירות צווארון לבן, מקבלים פעמים רבות סיקור תקשורתי נרחב מאוד. ואז, לצד הפגיעה בפרטיותם ובשמם הטוב של החשודים או הנאשמים, לא אחת יש תחושה שהתקשורת ממהרת לערוך להם "משפט שדה" ולהרשיעם, עוד בטרם מיצוי הליכי החקירה, הגשת כתב האישום וסיום המשפט.

אז מה ניתן לעשות?
עם קבלת ההודעה על זימון לחקירה במשטרה או ברשויות המס, מומלץ לפנות ללא דיחוי לעורך דין צווארון לבן (עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות). עורך דין פלילי בעל ניסיון בטיפול בתיקי עבירות צווארון לבן, ידע לא רק כיצד להתמודד בהצלחה עם טיעוני התביעה בבית המשפט, אלא גם כיצד להגיב לשאלות התקשורת, על מנת למזער את הפגיעה בשמו הטוב של הלקוח.

עובדה נוספת שאינה ידועה למרבית הציבור, ובפרט לאותם אנשים נורמטיביים שזו להם ההסתבכות הראשונה עם החוק, היא שעל מנת להוכיח אשמה במשפט הפלילי, על התביעה להוכיח גם את קיומו של יסוד נפשי – כלומר הכוונה לבצע פשע תוך הבנת השלכות המעשה או אי המעשה שבו נקט הנאשם. עובדה זו עשויה להוות נקודת מחלוקת משמעותית שתערער את טענות התביעה, וגם כאן עורך דין פלילי מנוסה יכול לעשות את כל ההבדל, בהכרעת הדין ובמידת הענישה.