מעצר תה"ל - מעצר עד תום תהליכים

הלבנת הון עונש

הלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה, הנעשית על מנת להסתיר או להסוות כספים שהתקבלו כתוצאה מפעילות שאינה חוקית, לדוגמה הימורים, זנות, עבירות סמים עבירות מרמה, עבירות מיסים וכן הלאה. בשל חומרת המעשים והרצון למגר את התופעה מקרב האוכלוסייה בישראל, קבע המחוקק בגין ביצוע הלבנת הון עונש מרתיע, היכול להגיע למאסר בפועל של שנים רבות.

מהי פעולה של הלבנת הון?

המונח 'הון שחור' מתייחס לסכומי כסף והכנסות שנצברו במהלך פעילות לא חוקית ולכן אסור להחזיקם. פעולות הלבנת הון באות להסתיר את המקור הלא חוקי של ההון השחור שנצבר, את מיקומו ואת זהות בעליו, להכשירו ולהטמיע אותו במערכת הכלכלית לשימוש חדש. כיום, עבירות של הלבנת הון אינן מבוצעות על ידי ארגוני פשיעה בלבד אלא יכולות להיות קשורות גם לאזרחים פרטיים ותאגידים בגין פעולות שונות, כגון הפעלה של עסקים בלתי חוקיים, זיוף חשבוניות מס, העלמת מיסים, אי דיווח לרשויות המס, שימוש ברכוש גנוב, הקמת חברה או עסק פיקטיבי שמשמשים לצורך הלבנת הכספים וכדומה.

מהם העונשים הקבועים בחוק

?
סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 קובע עונש מאסר של 10 שנים או קנס כספי גבוה בגין ביצוע פעולות ברכוש אסור, שמטרתן להסוות או להסתיר את המקור ממנו נתקבל, את זהות בעלי הזכויות, מיקומו או תנועותיו. סעיף 4 לחוק, אוסר על עשיית פעולה ברכוש האסור, בסכומים הקבועים בחוק וקובע תקופת מאסר עד 7 שנים או קנס כבד. בנוסף לסנקציות הענישה, ניתן להטיל על הלבנת הון עונש של חילוט הרכוש וכן עיצום כספי, שנקבע על פי נסיבות העבירה בה מדובר והיקפה.
בכל סוגיה או שאלה, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר.