עבירות רכוש

עבירות רכוש לכשעצמן, אינן נחשבות לעבירות בהן מתקיימת עילת המסוכנות הגוררת עימה דרישה למעצר, אולם במקרים רבים בשל אופן ביצוע העבירה ונסיבותיה, נקבע כי החשוד מסוכן לביטחון הציבור.

העברת תיק להסדר מותנה לאחר הגשת כתב אישום

כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בעבירות של החזקת נכס החשוד כגנוב, סיוע בקבלת דבר במרמה ושימוש במסמך מזויף.

המשרד החל בייצוג הלקוח רק לאחר שכבר הוגש כתב אישום ולא במהלך החקירה. עם קבלת התיק ובחינת חומר הראיות ובמסגרת שיח מקצועי וממושך עם יחידת התביעות, הוסכם על ביטול כתב האישום ועריכת הסדר מותנה אשר כלל פיצוי ומכתב התנצלות בלבד.

לעיון בהחלטת בית המשפט לחצו כאן

עבירות כלכליות - עבירות מס

על עבירת מס ערך מוסף ועבירות צווארון לבן

בבואנו להגדיר מהו משפט פלילי, המחשבה הראשונה אשר עולה הינה כי עסקינן בעיקר בעבירות כנגד הגוף והרכוש כגון עבירות אלימות,סמים ומין. אולם, חמורות ככל שתהיינה עבירות מסוג זה,  ישנו תחום נוסף במשפט הפלילי והוא תחום עבירות הצווארון הלבן אלו למעשה עבירות כלכליות שנתפסות בעיני רשויות האכיפה כעבירות חמורות במיוחד.

המשך קריאה..

עבירות צווארון לבן - ידיים אזוקות

תפקידו של עורך דין פלילי כמגן על החברה כולה

במערכת המשפטית האדברסרית הנהוגה בישראל קיימים שני צדדים ושופט שמכריע ביניהם. במשפט הפלילי הצלע האחת של המשולש היא המדינה, על כל משאביה ומערכותיה ומולה ניצב נאשם, האזרח, שלעיתים שייך לאוכלוסייה מוחלשת.

המשך קריאה..

עבירות כלכליות - עבירות מס

מהן עבירות רכוש

פגיעה בקניינו וברכושו של אדם אחר נחשבת לעבירת רכוש. עבירות רכוש בהגדרתן כוללות עבירות מסוגים שונים תחת מנעד רחב של עונשים בהתאם לסוג עבירת הרכוש, למשל: גניבה, גניבה ממעביד, התפרצות, שוד, נכס גנוב או כזה שהושג בעוון או פשע, עבירות מרמה, זיוף והונאה תחת הקטגוריה של עבירות רכוש ועוד.

המשך קריאה..