מהן עבירות רכוש

פגיעה בקניינו וברכושו של אדם אחר נחשבת לעבירת רכוש. עבירות רכוש בהגדרתן כוללות עבירות מסוגים שונים תחת מנעד רחב של עונשים בהתאם לסוג עבירת הרכוש, למשל: גניבה, גניבה ממעביד, התפרצות, שוד, נכס גנוב או כזה שהושג בעוון או פשע, עבירות מרמה, זיוף והונאה תחת הקטגוריה של עבירות רכוש ועוד. חוק העונשין מגדיר בבירור את סוגי העונשים השונים בהתאם לעבירות בהן מואשם אדם אשר תואמות את אופי המעשה המיוחס לו, חומרת המעשה, התכנון המקדים, כמות המעורבים, הרקע הפלילי שלהם, נסיבות העבירה ועוד. עורך דין המייצג אדם הנחשד בעבירת רכוש יפעל לטובת זיכוי או הפחתת הענישה של החשוד ושחרורו לחלופת מעצר (מעצר בית) עד אשר יושלמו נגדו ההליכים המשפטיים.

עבירות רכוש, על ההבדל שבין עבירת גניבה לבין עבירה מסוג שוד:

על פי סעיף 383 (א) (1) לחוק העונשין, מהי עבירת גניבה, "אדם גונב הוא אדם הנוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות, כשהוא מתכוון בשעת נטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע".

כלומר כל אדם המחזיק, נוטל, לוקח בהפחדה, בתחבולה או אפילו בטעות דבר השייך למישהו אחר ומתכוון להשאיר אותו אצלו ולא להשיבו לבעליו הרי הוא גנב. על פי סעיף 384 לחוק דינו של הגנב הוא עד 3 שנות מאסר בפועל. ובגניבה בנסיבות מסוימות אשר קבועות בסעיף 384א' רבתי לחוק, דינו של הגנב הינו עד 4 שנות מאסר בפועל. יש להכיר בהבדל בין גניבה לבין שוד. מלבד ההבדל המשמעותי בענישה, כך שבעבירת השוד העונש יכול להגיע עד כדי 20 שנות מאסר בפועל. ההבדל המהותי בין גניבה לשוד היא שעבירת השוד מבטאת בנוסף לפגיעה בהיבט הרכושי – קנייני פגיעה נוספת או אף איום בפגיעה, בגופו ובשלומו של אדם.   לדוגמה: אדם המחביא מוצרים במעיל במכולת ויצא מהחנות או שלא התכוון לשלם עליהם והתכונן לצאת מן החנות הוא גנב. לעומת זאת, אדם אשר לצורך פעולת השוד מצטייד בנשק, או בחפץ מסוכן אחר, ומאיים בעזרתו על הקופאי/בעל המכולת הוא שודד. על כן הנסיבות מחמירות יותר וגם הענישה תהיה חמורה בהתאם. כך כותב כב' השופט עמי קובו לעניין החומרה הקיימת בעבירת שוד בגזר דין שניתן לאחרונה בעניין בת"פ (מרכז) 968-01-19 מ"י נ' שמחי (01.12.2020) כדלקמן:

"בעבירת השוד יש… כדי לזרוע פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור בכללותו. זאת בנוסף לשמירה על זכות הקניין והגנה על פעילות עסקית תקינה (ע"פ 7537/16 מזרחי נ' מדינת ישראל (20.1.17)). עבירת השוד מאגדת בקרבה את הפן האלים עם הפן הרכושי, ויש בה איום מובנה על גופו, כבודו, קניינו ושלוות נפשו של הקורבן. עבירת השוד מתבצעת מתוך מטרה להשיג רווח קל בדרך עבריינית, תוך איום או פגיעה באנשים תמימים, ובכך פוגעת בסדר הציבורי. תחושת האימה וחוסר האונים שבה שרוי קורבן עבירת השוד, והחשש לחייו, מותירים בו לא פעם צלקות נפשיות חמורות לאורך תקופה ארוכה ומערערים את ביטחונו האישי…"

עבירות פריצה – מהו העונש המירבי?

באשר לעבירות פריצה ניתן לעיין בסעיפים 405 (א) השובר חלק חיצוני או פנימי של בנין, או פותח – במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת – דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבנין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ. (ב) המכניס לבנין חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס. במקרים מסוימים הרי שהחוק קובע עונש טווח ענישה שנע בין 5 שנות מאסר ועד 7 שנות מאסר, תלוי בסוג עבירת הפריצה המיוחסת לאותו אדם, על נסיבותיה היחודיות.

 

שאלות-תשובות:

 

מה משמעות של נכס החשוד כגנוב?

נכס החשוד כגנוב מוגדר בסעיף 413 לחוק העונשין, כך:

"המחזיק דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר שיש עליהם חשד סביר שהם גנובים, ואין בידו להניח את דעתו של בית משפט שרכש את ההחזקה בהם כדין, דינו – מאסר ששה חדשים."

נכס החשוד כגנוב, יכול להיות אדם מחזיק נכס החשוד שנגנב ואין לו אסמכתה או ראיה להוכיח שהוא רכש אותו כדין.
נכס החשוד כגנוב יכול להיות גם נכס שהושג בפשע או בעוון, כלומר ישנו חשד שאותו אדם השיג את הנכס הזה דרך עבירות עוון או עבירות פשע. הנכס יכול להיות בדמוי כסף, ניירות ערך, דירות, רכבים ונכסים אחרים.

האם העונש על עבירות רכוש הינו קבוע?

עבירות רכוש הוא תחום הכולל מגוון סוגי עבירות בדרגות חומרה שונות, נסיבות שונות וכמובן שיש לשפוט כל מקרה לגופו. על כן חומרת הענישה תהיה בהתאם לחומרת המעשה, באם מיוחסות למעשב נסיבות מחמירות/מקלות, ראיות, רקע החשוד ועוד. עו"ד פלילי בעל ניסיון בתחום יוכל לסייע בזיכוי ו/או הפחתת העונש והגנה על שמו של הנאשם.

כיצד עו"ד פלילי יכול לעזור לי במקרה של עבירת רכוש?

בהתאם לנסיבות המקרה יפעל עורך הדין לסגירת התיק כנגדו עוד לפני הגשת כתב אישום, ובמקרים המתאימים יפעל לשחרור החשוד לחלופת מעצר עד השלמת ההליך המשפטי. במהלך ההליך הפלילי ישאף ויפעל עורך הדין לזכות את הנאשם או לכל הפחות להפחית משמעותית את גזר דינו. לעורך הדין הפלילי הבקיא בתחום ישנו הניסיון כיצד להתנהל בהליכים משפטיים מסוג זה, מתוך הכרה ובקיאות ברזי החוק על סעיפיו השונים וכן בתקדימים שונים בתחום.

מדיניות הענישה על עבירות צווארון לבן

מגמת מדיניות הענישה של עבירות כלכליות וצווארון לבן, בשנים האחרונות, הינה להחמיר בענישה. זה בא לידי ביטוי הן בענישה קונקרטית של מאסרים בפועל, קנסות גבוהים וחילוטים של נכסים וכספים.
הענישה המוגברת נועדה להרתיע ולהציג לציבור שיש אפס סובלנות בנוגע לעבירות צווארון לבן. עבירות אלו פוגעות בכלל הציבור ובכספי המדינה והענישה יכולה בקלות להגיע למאסר על תנאי ואפילו מאסר בפועל.
בסמכותו של בית המשפט, אף להטיל על הנאשם שהורשע, יותר מעונש אחד. תלוי בחומרת העבירה כמובן.

עבירות צווארון לבן – מתחמי ענישה
במטרה למנוע מצב של פערים גדולים בענישה, בין בתי המשפט השונים, על עבירות דומות, ובשל הרצון להחמיר את מדיניות הענישה, הן מסיבות של הרתעה, והן על מנת להתאים את חומרת הענישה למידת הנזק שנגרם, נחקק תיקון 113 לחוק העונשין שקבע מתחמי ענישה מוגדרים בחוק, עפ"י סוגי העבירות.

עבירות צווארון לבן נחלקות ל-3 קבוצות מתחמי ענישה:

עבירות זיוף, שוחד ומרמה – קבוצה זו כוללת מגוון רחב של עבירות צווארון לבן, בהן עבירות קלות יותר וחמורות יותר. כך למשל עבירות לקיחת שוחד יכולות להגיע לעשר שנות מאסר בפועל.
עבירות מס – קבוצה זו של עבירות צווארון לבן כוללת העלמות מס, שימוש בחשבוניות פיקטיביות וכדומה. עבירות מס הכנסה מהותיות, שעניינן בין היתר העלמת מס, יכולות להגיע לחמש שנים ובנסיבות מחמירות אף לשבע שנים של מאסר בפועל.
עבירות על חוק ההגבלים העסקיים וחוק ניירות ערך – קבוצה זו כוללת עבירות צווארון לבן כגון הרצת מניות, אי דיווח לרשות לני”ע, שימוש במידע פנים ועוד. עבירה על חוק ניירות הערך, למשל, יכולה להגיע לחמש שנות מאסר בפועל.

תיקון 113 מחייב את השופטים הדנים במשפטי עבירות צווארון לבן, לקבוע תחילה מהו מתחם הענישה המתאים לעבירה שבוצעה, ורק לאחר מכן, לקבוע מהו העונש שיוטל על הנאשם שהורשע. בקביעת מתחם הענישה בית המשפט מתייחס רק לאופי העבירה ולא לנתוניו האישיים של העבריין, ואילו בהמשך, בעת קביעת גזר הדין, בית המשפט שוקל את מידת הנזק שנגרם בשל העבירה, את עברו הפלילי של הנאשם, הסיכוי לשיקומו ורמת העניין הציבורי בעבירה שנעשתה.

 

חקירות עבירות צווארון לבן  

עבירות צווארון לבן הן לרוב עבירות מורכבות הדורשות חקירות יסודיות וממושכות, הן ברשויות הרלבנטיות (רשות המיסים, הרשות לנירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים) והן ביחידות המשטרה השונות ובהן: היחידה הארצית לחקירות כלכליות, הימ"ר, לה"ב 433 ועוד. חקירת עבירות צווארון לבן יכולה להתחיל כחקירה סמויה, הכוללת האזנות סתר ומעקבים אחר החשודים, ורק בהמשך להפוך לחקירה גלויה, בה החשודים ומעורבים נוספים יזומנו אל משרדי הגוף החוקר.

עבירות צווארון לבן – זימון למסירת עדות וחקירה תחת אזהרה

הזימון לחקירה יכול להיעשות משני טעמים: זימון לצורך מתן עדות, כאשר מקבל הזימון אינו חשוד בעבירה, וזימון לחקירה תחת אזהרה – כאשר נאמר לאדם במפורש שהוא חשוד בביצוע עבירה פלילית. יחד עם זאת, חשוב מאוד להבין כי גם חקירה לצורך מתן עדות יכולה להפוך, בכל רגע לחקירה תחת אזהרה.

כמו כן, חשוב לזכור כי גם כשמטרת החקירה היא מתן עדות, כל דבר שנאמר במהלכה, ולו בשיחת חולין מקרית עם צוות החקירה, הגלוי והסמוי, עלול להיות מופנה בעתיד, גם כנגד נותן העדות, שעלול להפוך, במהלך החקירה, לחשוד בעצמו.

 

לכן, עם קבלת הזימון לחקירה מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי עבירות צווארון לבן ובחקירות של עבירות צווארון לבן. רבים מהחשודים בביצוע עבירות צווארון לבן, הינם אנשים נורמטיביים, שזהו מפגשם הראשון עם שלטונות החוק, ומתוך הלחץ הרב בו הם נמצאים, וחוסר הניסיון שלהם במעמדי חקירה, הם אינם מודעים לזכויותיהם ועלולים לפעול בפזיזות ולהפליל את עצמם.

עורך דין פלילי מנוסה יוכל להנחות אתכם כיצד לנהוג, מה לומר ובאילו נסיבות מוטב לשמור על זכות השתיקה, וימנע מכם מלעשות טעויות בלתי הפיכות, ולספק בשוגג ראיות שעלולות לפגוע בכם.

 

חילוט ושחרור תפוסים בחקירות עבירות צווארון לבן

אחד המהלכים השכיחים בחקירות עבירות צווארון לבן הוא חילוט (תפיסת) כספם ורכושם של החשודים. מהלכים אלו פוגעים לרוב לא רק בחשודים עצמם, אלא גם בבני משפחתם הקרובה, והם אף עלולים להקשות על החשודים לממן את ההגנה המשפטית. לכן גם במקרים של חילוט רכוש, יש חשיבות רבה להיוועצות בעורך דין פלילי בעל הצלחות בייצוג בתיקי עבירות צווארון לבן, אשר יוכל לסייע, בשלב הראשון, בשחרור התפוסים, ובהמשך בבניית אסטרטגיית ההגנה כולה.

עבירות צווארון לבן – החמרה בענישה

 

למרות השם, "עבירות צווארון לבן" שיכול לרמז, בטעות, על עבירות פחות חמורות מעבירות אלימות, לעבירות צווארון לבן השלכות משמעותיות, הן בנזקים הכלכליים שהן גורמות – לגורמים פרטיים ולקופה הציבורית, והן במישור החברתי – בשל הפגיעה באמון שהציבור נותן בגופים ציבוריים ובבעלי התפקידים העומדים בראשם.
עבירות צווארון לבן – החמרה בענישה
בעקבות כך, מערכת המשפט שמה לעצמה למטרה לצמצם את עבירות הצווארון הלבן, ובשנים האחרונות בתי המשפט המחוזיים נוטים להחמיר בענישה בתיקי עבירות צווארון לבן, ובפרט בענישת בעלי תפקידים בכירים. הדבר בא לידי ביטוי בשינוי של מדיניות הענישה, גם בחקיקה וגם בפרקטיקה, לרבות איחוד טווחי ענישה של עבירות צווארון לבן שונות, והעלאת טווח הענישה המירבי לעבירות שוחד משבע שנות מאסר בפועל, לעשר שנים.
במקביל, גם הפרקליטות עצמה, התקדמה והשתכללה מאוד ביכולותיה לבנות תיקי ראיות חזקים, ובשנים האחרונות היא שמה דגש רב יותר על הוכחת המודעות הפלילית של הנאשם.
לכן היום, יותר מאי פעם בעבר, יש חשיבות לכך שחשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן ייעזרו בעורך דין צווארון לבן, (עורך דין פלילי המתמחה בתחום העבירות הכלכליות ועבירות צווארון לבן), בעל היכרות מעמיקה עם התחום הכלכלי, יכולת התמודדות עם תיקים מורכבים בעלי חומר חקירה מקיף, וניסיון רב בייצוג, אל מול הפרקליטות, בבית המשפט.
עבירות צווארון לבן בתחום המס
חשד לביצוע עבירות צווארון לבן הנוגעות לתחום המס – העלמת הכנסות, חשבוניות פיקטיביות ואי סדרים בניהול הספרים, יוביל ברוב המקרים לחקירה ברשויות המס, במטרה לבסס את ההנחה כי העבירה נעשתה מתוך כוונה פלילית. מאחר והחשודים בעבירות מסוג זה הם לרוב אנשים נורמטיביים אשר אינם מנוסים במעמדי חקירה, ובמקביל – הרשעה ורישום פלילי של אנשים אלו, עלולים להכתים את שמם הטוב לכל החיים, ולפגוע קשות בעתידם המקצועי, יש חשיבות להתייעצות עם עו"ד צווארון לבן, כבר בשלב זה – לצורך הכנה לחקירה ולווי וייצוג במהלכה. במקרים רבים, ובפרט כשמדובר בעבירה ראשונה, עורך דין צווארון לבן בעל ניסיון בעבודה מול רשויות המס, יוכל להגיע עימן להסדר מקל ללא הרשעה וללא רישום פלילי.

על ייחודיותן של עבירות צווארון לבן 

על ייחודיותן של עבירות צווארון לבן 

עבירות צווארון לבן הן עבירות כלכליות פליליות הסובבות סביב קבלת כספים או נטילתם, שלא כחוק, והן כוללות בין היתר: מרמה והפרת אמונים, מתן שוחד וקבלת שוחד, מעילה, עבירות מס לרבות אי הנפקת חשבוניות פיקטיביות, העלמת הכנסות ואי סדרים בניהול ספרים, מתן טובות הנאה, זיוף מסמכים, מסירת מידע פנימי, עבירות מחשב ועוד. 

עבירות צווארון לבן, מכונות כך משום שלרוב הן מתבצעות על ידי בעלי מקצועות חופשיים או נושאי תפקידים בכירים בארגונים, אנשים הנמנים על שכבה סוציואקונומית גבוהה וחזקה, שבעבר קוד הלבוש שלה כלל חולצות בעלות צווארון לבן. 

עבירות צווארון לבן בפרופיל תקשורתי גבוה

מעורבות זו של אנשים נורמטיביים, בכירים, ולעיתים קרובות אף מפורסמים, בעבירות פליליות חמורות, ולרוב תוך ניצול העמדה אליה הגיעו, מביאה לכך שתיקי עבירות צווארון לבן, מקבלים פעמים רבות סיקור תקשורתי נרחב מאוד. ואז, לצד הפגיעה בפרטיותם ובשמם הטוב של החשודים או הנאשמים, לא אחת יש תחושה שהתקשורת ממהרת לערוך להם "משפט שדה" ולהרשיעם, עוד בטרם מיצוי הליכי החקירה, הגשת כתב האישום וסיום המשפט.

אז מה ניתן לעשות?
עם קבלת ההודעה על זימון לחקירה במשטרה או ברשויות המס, מומלץ לפנות ללא דיחוי לעורך דין צווארון לבן (עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות). עורך דין פלילי בעל ניסיון בטיפול בתיקי עבירות צווארון לבן, ידע לא רק כיצד להתמודד בהצלחה עם טיעוני התביעה בבית המשפט, אלא גם כיצד להגיב לשאלות התקשורת, על מנת למזער את הפגיעה בשמו הטוב של הלקוח.

עובדה נוספת שאינה ידועה למרבית הציבור, ובפרט לאותם אנשים נורמטיביים שזו להם ההסתבכות הראשונה עם החוק, היא שעל מנת להוכיח אשמה במשפט הפלילי, על התביעה להוכיח גם את קיומו של יסוד נפשי – כלומר הכוונה לבצע פשע תוך הבנת השלכות המעשה או אי המעשה שבו נקט הנאשם. עובדה זו עשויה להוות נקודת מחלוקת משמעותית שתערער את טענות התביעה, וגם כאן עורך דין פלילי מנוסה יכול לעשות את כל ההבדל, בהכרעת הדין ובמידת הענישה.   

עבירות צווארון לבן – מה אתם צריכים לדעת?

מזומנים לחקירה עקב חשד לביצוע עבירת צווארון לבן? במצבים הללו חשוב לפנות לעורך דין מקצועי שיוכל להעניק לכם ליווי והכוונה בטוחה. מה ההגדרה לעבירות צווארון לבן ומה אתם צריכים לדעת? כל הפרטים במאמר הבא.

מה הן עבירות צווארון לבן?

עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות אשר מה שמייחד אותן הינה העובדה שעסקינן בהיבט כלכלי, תוך שמבצע העבירה הוא בדרך כלל בעל מעמד והשפעה, המנצל מעמדו לרעה ומבצע את העבירה כחלק מעיסוקו המקצועי.  עבירות צווארון לבן, כאמור מבוצעות  לשם הרווח הכספי, וברוב המקרים אין בהן אלמנט של אלימות לעומת עבירות פליליות "רגילות". המטרה העיקרית של עבירות אלו היא להשיג כסף, רכוש, הימנעות מאובדן רכוש קיים או השגת יתרון אישי/מסחרי. לרוב האדם המבצע עבירה זו הוא בעל מקצוע חופשי שעובד בעבודה משרדית, לרוב כחלק מארגון . בנוסף, עבירות אלו באות לידי ביטוי בניצול לרעה של מעמד וסמכות, כאמור, בין היתר שחיתות שלטונית וקשרים לא חוקיים בין הון לשלטון.

איזה סוג עבירות של צווארון לבן יש?

האלמנט שמשותף לכל העבירות שיפורטו בהמשך הוא האינטרס הכלכלי/פיננסי שמעורב בהם וכן ניצול עמדה ציבורית לטובת מימוש אינטרס אישי. בין העבירות הנפוצות ניתן למנות:

 • מתן שוחד או נטילת שוחד
 • מעילה בכספים
 • הלבנת הון
 • רישום כוזב
 • שימוש לרעה במחשבים
 • קבלת דבר במרמה
 • מרמה והפרת אמונים
 • זיוף מסמכים
 • עבירות מס

מה הם העונשים הצפויים בגין עבירות צווארון לבן?

חומרת הענישה תהיה תלויה בסוג העבירה ובית המשפט רשאי לגזור מגוון רחב של עונשים. ויודגש כי בשנים האחרונות, הוחמרה הענישה בעבירות צווארון לבן

 • מאסר – בעבירות שנחשבות לחמורות מאוד, כמו עבירות מס, שוחד מרמה בנסיבות מחמירות.
 • קנס – הנאשם ישלם קנס למדינה על העבירות שהובילו לנזקים.
 • פיצויים – הנאשם ישלם פיצויים עבור האדם/קבוצה/תאגיד שנפגע מהעבירה.

 

 • איסור לעסוק במקצוע – במקרים מסוימים בית המשפט רשאי לשלול רישיונות של אנשי מקצוע שביצעו עבירות צווארון לבן חמורות (השלילה יכולה להיות לזמן מוגבל או לצמיתות),

 

 • במה תהיה תלויה חומרת הענישה?
 1. עברו הפלילי של הנאשם – בית המשפט יבחן את עברו הפלילי של הנאשם – במידה ויימצא שהוא הורשע בעבירות שונות בעבר, רוב הסיכויים שהעונש יהיה חמור יותר.
 2. עניין הציבור – במידה ומדובר באדם בעל משרה ציבורית או בכיר מוכר והציבור יראה התעניינות באשר לעבירה עצמה, סביר שהעונש יהיה כבד יותר בהשוואה לנאשם שאינו מוכר בציבור.
 3. חומרת הנזק – סכום הכסף שהיה מעורב במסגרת העבירה ישפיע במידה ניכרת על חומרת העונש. המשמעות היא שככל שהרווח האישי של הנאשם יהיה גבוה יותר – העונש שיגזור בית המשפט יהיה חמור יותר.
 4. נסיבות ביצוע העבירה – ככל שעסקינן בביצוע עבירה באופן מתוחכם, רב משתתפים, ריבוי מעשים ומיהות הקורבנות, כך ייטה בית המשפט להחמיר בענישה.

חשוד בביצוע עבירת צווארון לבן? מה השלב הבא?

אם אתם חשודים בגין ביצוע עבירת צווארון לבד יש ליצור קשר עם עו"ד פלילי מקצועי המתמחה בייצוג בעבירות צווארון לבן, אשר ילווה ויכין אתכם כראוי לפני החקירה או במהלכה – כולל ייצוג בבית משפט. צעד זה יוכל למנוע נזקים הן לעניין ההעמדה לדין והן לעניין הפגיעה בשם הטוב והמוניטין , למזער נזקים בחלק מהמקרים ובבוא היום להפחית את רף הענישה בגין ביצוע העבירה.

משרדה של עו"ד טליה גרידיש מתמחה בליווי, ייצוג וייעוץ בכל תחומי המשפט הפלילי, בניהם גם עבירות צווארון לבן. אנו מתחייבים להעניק ללקוחותינו מענה משפטי מקצועי ומקיף בכל השלבים – החל מליווי במעצר, ייעוץ במסגרת החקירה ועד לייצוג בהליכי שימוע וניהול הליכים בבית משפט.

לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי מלאו את הפרטים שלכם ונציגנו ידאגו לחזור אליכם בהקדם האפשרי.

 

עורך דין צווארון לבן

חשודים בביצוע עבירות צווארון לבן ומחפשים עורך דין מקצועי? יש כמה דברים חשובים שכדאי לדעת.. כל הפרטים במאמר הבא.

עבירות צווארון לבן הינן עבירות כלכליית, אשר לעיתים מבוצעות על ידי אנשים שנמצאים במעמד גבוה וכוללות בין היתר: עבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון ועוד. יש להדגיש כי עבירות צווארון לבן דורשות תחכום רב ולכן ישנה חשיבות רבה להתייעץ עם עורך דין פלילי אשר הינו מומחה לעבירות צווארון  לבן ובעל ניסיון עשיר בתחום.

מה תפקידיו של עורך דין צווארון לבן?

לפני ביצוע העבירה

ברוב מקומות עבודה ממשלתיים לדוגמה, יש עורך דין פלילי שמלווה את המקום, לכן פעמים רבות עורך דין צווארון לבן ידע להדריך אנשים מראש וליידע אותם על ההליכים – כדי למנוע מהם לבצע עבירות מסוג כזה מלכתחילה.

שלב החקירה

השלב הראשון שיקרה ברגע שמישהו חשוד בביצוע עבירות צווארון לבן תהיה חקירה. כבר בשלב זה מומלץ ליצור קשר עם עורך דין צווארון לבן. עו"ד מקצועי ידע להעניק לכם ייעוץ מה לומר בחקירה, מה לא ולשמור על האינטרסים שלכם כבר בשלב זה. שימו לב, כל מה שתאמרו בחקירה עשוי לשמש נגדכם במשפט, לכן רצוי לא לנסות להתמודד עם כך לבד ולממש את זכותכם לעורך דין.

שלב הגשת כתבי האישום

עורך דין מקצועי מומחה בתחום עבירות הצווארון הלבן ידע לפעול אל מול הפרקליטות, לנהל מו"מ נכון וראוי  ולמזער נזקים.  במקרים מסוימים אף להסיר עבירות מסוימות מכתב האישום או להמיר אותן בסוג עבירות קלות יותר.

שלב המשפט

כמו בכל ביצוע עבירה פלילית, בעבירות צווארון לבן החשיבות לליווי וייצוג עורך דין במשפט היא גבוהה מאוד. במהלך המשפט, עורך דין מקצועי בתחום ידע לנהל את ההליך המשפטי נכון באופן

שיוביל לזיכויו של הנאשם

 מכל ההאשמות או לפחות להמתיק את גזר דינו.

 

 

מחפשים עורך דין צווארון לבן? מוזמנים להשאיר את הפרטים שלכם ונציגנו ידאגו לתאם איתכם פגישת ייעוץ ראשונה. אפשר גם להתקשר: 0523307111

עבירות הלבנת הון

עבירות הלבנת הון הן עבירות אשר כוללות פעולות פיננסיות שנעשות כדי להסוות, להעלים או לטשטש מקורות וייעוד של כסף או רכוש שהושג בדרך לא חוקית, לרוב במסגרת פעילות פלילית או פשוט השתמטות מתשלום מס. חשוב להבין כי עבירות הלבנת הון נחשבות לעבירות פליליות חמורות מאוד והענישה בגינן כבדה ויכולה לכלול גם מאסר ממושך, לכן יש לפנות לעורך דין עבירות הלבנת הון בהקדם הניתן כדי למזער נזקים.
בניגוד לדעה הפופולרית, עבירות הלבנת הון לא תמיד משתייכות לצווארון לבן מהסיבה הפשוטה שפעמים רבות אין קשר למעמד של מבצע העבירה ובנוסף, פעמים רבות הן נעשות במסגרת של פעילות פלילית כגון סחר בסמים, אלימות, סחר בנשים ובילדים, גביית דמי חסות, סחר בלתי חוקי בנשק ועוד. ישנן שיטות רבות להלבנת ההון. כך למשל, מפקידים כסף (לרוב מזומן) בחשבון בנק תוך טשטוש של זהות בעליו, בהמשך יבוצעו פעולות פיננסיות שונות שבמבט ראשון יכולות להיראות תמימות לחלוטין, כמו לדוגמה: המרת מטבע, העברות לבנקים אחרים, רכישת נכסים פיננסים ועוד. לאחר שמקור הכסף נעלם, הכסף יראה "לבן" וכן לגיטימי לכל דבר. כך הוא נכנס למערכת הכלכלית מבלי לעורר שום חשד.
חשודים בגין עבירות הלבנת הון? מה צריך לעשות?
לפני הגשת כתב אישום בגין ביצוע עבירת הלבנת הון – החשוד ייקרא לחקירה שתבוצע במשטרה או במשרדים של רשות המיסים. הדבר החשוב ביותר שעליכם לזכור, זה שבשלב זה יש לכם את הזכות להתייעץ ולהיפגש עם עורך דין – בין אם אתם בחקירה או במעצר. עורך דין יוכל לוודא שזכויותיו של החשוד/נחקר נשמרות לאורך כל התהליך, למנוע מצבים כמו פערים ביחסי כוחות אל מול חוקריו וכמובן להגן על האינטרסים שלו כבר בשלב זה.
משרדנו מומחה לייצוג חשודים, נחקרים ונאשמים בכל תיקי הלבנת הון – נשמח להעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי עם מענה מידי גם במקרים דחופים. מלאו את הפרטים שלכם ונציגנו ידאגו לחזור אליכם.

הלבנת הון חוק

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 קובע עבירות פליליות של הלבנת הון, כחלק מהמאמץ המדינתי להילחם בתופעה של פשיעה כלכלית חמורה. מטרותיו העיקריות של חוק איסור הלבנת הון, הן מתן אמצעים נוספים בידי גורמי האכיפה ולעמוד בסטנדרטים הבין לאומיים הנהוגים בעולם.

הלבנת הון – הגדרה
הלבנת הון מהווה עבירה פלילית חמורה, לפיה מתבצעת פעולה בכספים ורכוש שמקורם בעבירות המנויות בתוספת הראשונה לחוק, הנקראות גם "עבירות מקור", לשם הסוואת המקור והמיקום והכנתם לשימוש לגיטימי על ידי החזרתם למערכת הפיננסית במדינה. המדובר במגוון פעולות, בהן סחר בסמים ועבירות נוספות על פקודת הסמים המסוכנים, הימורים, שוחד, עבירות מס, גניבות, מעילות, סחיטה, סחר בבני אדם, סחר בנשק וכן הלאה.

שלבי הביצוע
נהוג לראות בעבירה של הלבנת הון תהליך מתוכנן מראש, המורכב משלושה שלבים: החדרת הרכוש והכספים שנתקבלו בביצוע עבירת המקור למערכת הכלכלית (שלב ההשמה), עשיית פעולות אקטיביות שנועדו כדי להסתיר ולטשטש את המקור שממנו הגיע הכסף (שלב הריבוד), משיכה ושימוש יומיומי של העבריין בכספים המולבנים, כאילו נצברו בצורה חוקית (שלב ההטמעה).

העונשים הקבועים בחוק
בגין ביצוע עבירה של הלבנת הון חוק איסור הלבנת הון והתקנות שהוצאו מכוחו, קובעים עונשי מאסר בפועל של שבע ועשר שנים או קנסות כספיים כבדים. בנוסף, החוק מתיר לערכאות המשפטיות להורות על חילוט הרכוש ששימש לביצוע העבירה או שנתקבל כתוצאה ממנה ולהחזירו למדינה. חשוב לציין, כי העונשים הכבדים המוטלים על מי שמבצע עבירה של הלבנת הון, מתווספים לעונשים הקבועים בחוק בשל ביצוע העבירה המקורית ששימשה לצבירת כספי הפשיעה.
בכדי להתמודד בצורה יעילה ומיטבית עם מקרים של הלבנת הון, מומלץ לפנות בהקדם לקבלת סיוע וייעוץ משפטי. נשמח לעמוד לשירותכם.

הלבנת הון הפקדת מזומן

במסגרת המאבק של רשויות החוק בצבירת הון שחור והטמעתו במערכת הכלכלית והפיננסית לשימוש חוזר, נקבעו בחקיקה הגבלות שונות במטרה לצמצמם את השימוש במזומנים ולהקשות על הלבנת הכספים.

חוק איסור הלבנת הון

מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000, מחויבים גופים פיננסיים רבים, לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון, באופן אוטומטי ומיידי, על מגוון פעולות המבוצעות על ידי ציבור הלקוחות שלהם, בהתאם לשווי הכסף. מדובר על בקשות של הלקוחות לביצוע פעולות הקשורות לרכוש שעלול להיות קשור לביצוע עבירה של הלבנת הון הפקדת מזומן לדוגמה. לכן, על פי הוראת סעיף 8 (1) לחוק, מחויבים הבנקים לדווח על כל הפקדה או משיכה של מזומן, בשווי של 50,000 ₪ ויותר, המבוצעת בחשבון הלקוח או בחשבון אחר.
נוסף על כך, סעיף 9 לחוק מאפשר לגורמים המוסמכים בבנקים וביתר הגופים הפיננסיים, לדווח כראות עיניהם על פעולות שנראות כחריגות על סמך המידע והנתונים הקיימים אצלם. הכוונה לפעולות בלתי רגילות שמטרתן להתחמק מחובת הדיווח ולעבור עבירה של הלבנת הון. כך לדוגמה, לצורך ביצוע עבירה של הלבנת הון הפקדת מזומן בחשבון בשווי נמוך מ-50,000 ₪ עשויה להיחשב כפעולה חריגה לגבי חשבון הלקוח בו מדובר.
חשוב לציין, כי הענישה בגין הפרה של חובת הדיווח היא מחמירה ועומדת על תקופת מאסר בפועל של 10 שנים או קנס כספי גבוה וכן חילוט הרכוש.

חוק צמצום השימוש במזומן

ביום 1.1.19 נכנס לתוקף חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018 , המהווה צעד נוסף ומשמעותי במאבק בהלבנת הון ובפשיעה הכלכלית. החוק מטיל מגבלות על שימוש במזומן בעריכת עסקאות, בהתאם לשווי הכספי וזהות הצדדים לעסקה.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל סוגיה משפטית.